Få din skog att lyfta!

Planen som får din skog att lyfta!

Det mest lönsamma samtal du kan ha som skogsägare är troligen ett samtal med någon av våra skogsrådgivare. Under en kostnadsfri rådgivningsträff sätter vi en plan för ditt skogsbruk och hjälper dig att få ut mer av din skog.

Genom ett aktivt skogsbruk med åtgärder i rätt tid kan du över tid öka tillväxt och skogsförråd samtidigt som du tar ut värden från skogen.  

Aktiv skogsskötsel – för ökad lönsamhet

En aktiv förvaltning med ett löpande uttag av tillväxten kan leda till 50% högre virkesförråd och en fördubblad tillväxt!


Här ser du ett exempel från en fastighet i Hölje.

 

Hur vill du uppleva din skog framåt?

Kontakta din skogsrådgivare så berättar vi mer!