Skogsbränder sommar 2018!

Skogsbränder sommar 2018!

Som vanligt finns vi på Norrskog till hands för alla skogsägare. Särskilt nu när det brunnit vill vi hjälpa dig som har skog som är belägen i, eller i anslutning till brandområdena.

Info till dig med brandskadad skog 

(klicka på länken och läs mer)

 

 

Norrskogs Olof Falkeström ang eftersläckningsarbetet

Läge

Aktuell brandsituation i Norrskogs område

Baserat på uppgifter från 2018-08-05 

Riket

Enligt SOS Alarm är det just nu 3pågående ärenden för brand i terräng. Den totala sammanlagda brandhärjade ytan i Sverige uppskattas av MSB:sGIS-funktion till ca 25 000 hektar. Av de bränder som är av särskilt allvarlig karaktär har bränderna i Jämtland och Dalarna gått över till eftersläckningsarbete och överlämnats till markägare. Branden i Gävleborg är under kontroll. Samtliga tidigare utfärdade VMA är återtagna och de människor som tvingats utrymma har fått återvända hem. MSB håller fortsatt fokus på Gävleborg samt södra och mellersta Sverige på grund av brandriskläget.

Den generella brandspridningsrisken i Sverige är fortsatt medelhög till extremt högoch det förväntas exceptionellt höga brandriskvärden i Götaland och Svealand under helgen. MSB gick under fredagen ut med ett myndighetsmeddelande med anledning av de höga brandriskprognoserna.

Väderleksprognosen från SMHI för helgen visar på regnskurar över mellersta Sverige och södra Norrland.

Källa MSB

 

Sammantagen brandrisk 4-8 aug. Källa SMHI

Medelpad och Ångermanland

Inga aktuella bränder – dock ser brandrisken ut att öka fram mot slutet på veckan 

Jämtland

Inga aktuella bränder. Brandrisken är låg tack vare regn i slutet på vecka 31.

 

Norrskog i möte med landshövdingen om bränderna och eftersläckningsarbetet

På torsdagen deltog Norrskogs Gunnar Heibring och Olof Falkeström på ett möte som Jämtlands landshövding kallat till kring räddningsinsatserna och eftersläckningsarbetet. Med på mötet var även representanter från Mellanskog, LRF, skogsstyrelsen, länets kommuner, räddningstjänsten och olika delar av länsstyrelsen.

Landshövdingen och länsrådet ville dels informara sig om hur olika aktörer upplevt bränderna och räddningsinsatsen och även diskutera pågående och kommande eftersläckningsarbete. Under morgonen släpptes även nyheten att regeringen ger Jämtlands läns länsstyrelse ett nationellt uppdrag att se över hur efterarbete efter skogsbränder skall organiseras.

Norrskog välkommnar regeringens initiativ och har lovat bidra i arbetet. Vi ser detta som en effekt av vårt påverkansarbete där vi påtalat de orimliga i att lämna över eftersläckningsansvar för stora bränder till enskilda skogsägare.

Länk till SR jämtland där Olof Falkeström berättar om den utbildning om eftersläckning på webben som Norrskog och andra skogsföretag öppnat upp.

 

Nyttiga länkar

 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. MSB

SR P4 Jämtland

SR P4 Västernorrland

SR P4 Västerbotten

SVT Jämtland 

SVT Västernorrland

SVT Västerbotten

Österundsposten                                                  

Länstidningen                                                          

Sundsvalls tidning                                                  

Räddningstjänsten Jämtland FB

Räddningstjänsten Västernorrland FB

Krisinformation

Räddningstjänsten Jämtland 

Räddningstjänsten Medelpad   

Höga kusten/Ådalen               

SMHI  Väderprognos                                                         

Brandrisk                                       

 

Eftersläckning  

Eftersläckning och bevakning efter skogsbrand                                                   

Utbildning  om eftersläckning

 

Tips

IBC-tankar till släckningsarbete

                       

Norrskog har så kallade IBC-tankar stående på sågen i Östavall. Dessa finns för gratis avhämtning för medlemmar som behöver dessa i släckningsarbetet.

Ta kontakt med underhållschef Nicklas Sundh 072-2052367. OBS endast för medlemmar och entreprenörer i behov för tankar för de bränder som är aktuella nu.  

Info till utländska bärplockare

En stor risk för brand är de bärplockare som rör sig i våra marker. Vi försöker påverka dessa genom bäruppköpare etc men vissa är ju av utländsk härkomst.

En god ide är därför att sprida information på andra språk. Tryck gärna upp de här filerna och placera efter skogsbilvägar, hyggen etc.

Kontaktuppgifter

Rådgivare

Aktiviteter

Skogskvällar tema brand

21/8 kl: 18 00 Hotell Hammarstrand

22/8 kl: 18:00 Stavre Bygdegård