Info till dig med brandskadad skog!

Avverkning av brandskadad skog

Norrskog kommer att tillsätta resurser som gör att vi kan ta hand om den brandskadade skogen under kommande vintersäsong. Målet är återbeskogning/skogsvårdsåtgärder ska kunna inledas nästa sommar. Normalt har vi 1 års hyggesvila pga snytbagge. Det bör vi nog ha här också. Alltså i de flesta fall markberedning 2020 och plantering 2021.

Skogsvård/återbeskogning

Skog som brunnit behöver ofta inte markberedas utan det går att plantera eller så i askan. Norrskog tar höjd för att hjälpa drabbade skogsägare med detta, eller där så behövs, markberedning, under nästa sommar.

Betalning för brandskadat virke

• Norrskogs mål är att de skogsägare som är brandförsäkrade ska kunna hållas skadeslösa vad beträffar virkesvärde.

• För dem som är oförsäkrade är det bra att veta att det i normalfallet går att såga en del av det virke som kommer från brandhärdar. Detta innebär att ersättningen även för dessa skogsägare kommer att ligga över priset för bränsleved.

• Norrskog kommer att ta fram priser för sågtimmer från de brandskadade områdena så snart som möjligt. För att kunna göra det behöver vi dock ha en bättre uppfattning av hur stora virkesvolymer det totalt sett rör sig om. Priset för bränsleved är oförändrat, 160 kr/m3 f brutto. Massaved kan inte tas ut från brandfälten pga att virket.

 

Är du drabbad av skogsbrand?

På räddningstjänsternas hemsida finns information till dig som är drabbad!

Jämtland http://www.rtjamtland.se/nyheterraddningstjansten/nyhetsarkivraddningstjansten/informationtilldrabbadefastighetsagare.5.482e6076163654e3977b3f91.html

Medelpad

http://www.raddning.info/privat/om-olyckan-ar-framme/drabbad-av-brand.html