Stöd efter skogsbrand

Stöd efter skogsbrand

De skogsägare som drabbades av de största bränderna sommaren 2018 kan söka stöd. Totalt finns det 72 miljoner kronor att ansöka om. Stöden går att söka till och med den 1 november 2019. Intresset för att söka stöd är hittills mycket lågt. 

Det handlar om fem olika stöd:

-  Upparbetning och transport av energived

-  Upparbetning och transport av sågtimmer

- Inrätta, anpassa och återställa lagrings- och omlastningsplatser för hantering av brandskadat virke

- Sanera industri efter upparbetning av brandskadat sågtimmer

Länk till Skogsstyrelsens sida med information om stöden samt ansökningsblankett hittar ni här:

På uppdrag av regeringen hanterar Trafikverket stöd till väghållare i Dalarnas, Gävleborgs och Jämtlands län för att reparera och förstärka enskilda vägar med anledning av transport Länk till Trafikverket

När det gäller åtgärder som gjorts under brandbekämpningen, med stöd av LSO, så är det räddningstjänsten ni ska vända er till. (Det kan handla om nybrytning av skogsbilvägar med merkostnader efteråt, upptagning av bekämpningslinjer som nu ska återställas, anläggning av dammar, osv). Länk till Räddningstjänsten Jämtland, Länk Räddningstjänsten Åre kommun

 

Fler nyttiga länkar

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. MSB

SR P4 Jämtland

SR P4 Västernorrland

SR P4 Västerbotten

SVT Jämtland 

SVT Västernorrland

SVT Västerbotten

Österundsposten                                                  

Länstidningen                                                          

Sundsvalls tidning                                                  

Räddningstjänsten Jämtland FB

Räddningstjänsten Västernorrland FB

Krisinformation

Räddningstjänsten Jämtland 

Räddningstjänsten Medelpad   

Höga kusten/Ådalen               

SMHI  Väderprognos                                                         

Brandrisk                                       

 

Eftersläckning  

Eftersläckning och bevakning efter skogsbrand                                                   

Utbildning  om eftersläckning

 

Kontaktuppgifter

Rådgivare