Skogsbrukcertifiering

PEFC-gruppcertifiering av skogsägare

Norrskog erbjuder skogsägare certifiering enligt PEFC™. Det är en certifiering som är en garanti för ett hållbart skogsbruk och precis som i andra branscher så är det fler och fler som efterfrågar produkter som är tillverkade på ett miljövänligt sätt och dessutom under socialt acceptabla förhållanden.

Efterfrågan på certifierade produkter från våra slutkunder är stor och vi har därför ett stort behov att förse våra industrier med certifierat virke.

Viktiga huvuddelar i en certifiering enligt PEFC™ är att det till fastigheten finns en aktuell skogsbruksplan, endast certifierade entreprenörer används och frivilliga avsättningar av områden med höga naturvärden finns. Vi på Norrskog revideras av tredje part för att säkerställa att vi följer standarderna. Då du som skogsägare är certifierad kan du också komma att få ett besök av en intern revisor. Allt detta just för att säkerställa efterlevnad av krav som ställts.

PEFC™ är en global och fristående organisation för certifiering av hållbart skogsbruk. Det innebär ett aktivt, ekonomiskt brukande av skogen som går hand i hand med miljöhänsyn och socialt ansvarstagande. 

Kontakta din skogsrådgivare om du är intresserad av att hjälpa oss i vår strävan att öka det hållbara skogsbruket och certifiera din fastighet!

Nyttiga länkar

PEFC

Skogskunskap