Skogsvård

Skogsvård

De senaste årens problem med stormar och insektsangrepp visar på vikten av långsiktig skogsskötsel. Genom att röja och gallra den yngre skogen vid rätt tidpunkter ger man de kvarlämnade träden bättre förutsättningar att stå emot snötryck och vindar.
 • Markberedning
  Markberedning
  Markberedning förbereder grobädden för frön vid sådd och självföryngring och skapar en optimerad...
  Läs mer
 • Plantering
  Plantering
  Plantering är den föryngringsmetod, som snabbt och säkrast ger ny skog.
  Läs mer
 • Röjning
  Röjning
  Röjning är en mycket viktig skogsskötselåtgärd, eftersom den i hög grad påverkar lönsamheten i...
  Läs mer