Återbeskogningspaket

Återbeskogningspaket

Med vårt nya Återbeskogningspaket sköter vi allt från slutavverkning, markberedning, plantering till återväxtkontroll – utan att du behöver bekymra dig.

Det är massor av beslut som ska tas när du ska föryngra skogen: Hur, när? Hur mycket arbete är det som ska göras? Med vårt nya Återbeskogningspaket sköter vi allt från slutavverkning, markberedning, plantering till återväxtkontroll – utan att du behöver bekymra dig.

Återbeskogningspaketet ger dig möjlighet att säkerställa en hög tillväxt och avkastning på din skog. Det ger dig också kontroll på att den investering du gjort i skogsvårdsåtgärder ger rätt effekt. Markberedning är i de flesta fall nödvändig för att få ett lyckat föryngringsresultat vare sig du planterar, sätter frö eller förlitar dig på naturlig föryngring.

Plantering är den vanligaste och generellt sett säkraste metoden för återbeskogning. Med plantering ger du föryngringen en snabb start så att den växer ifrån konkurrerande vegetation.

Återväxtkontroll ger dig en möjlighet att i tid utföra hjälpplanteringar och därmed säkerställa en bra start för din nya skog.

Med återbeskogningspaketet kan du som skogsägare luta dig tillbaka i trygg förvissning om att vi på Norrskog gör vårt yttersta för att säkra återväxten på din skog.

Kontakta din skogsrådgivare så berättar vi mer!

Du kan läsa mer i vår folder.