Barkborre

Barkborre

Uppdatering juni 2017: Vi har nu på många håll haft en eller något fler perioder med temperaturer över 20 grader och högtrycksbetonat sommarväder. Då svärmar granbarkborrarna, den värmeälskande insekt som nu finns i mycket stora populationer i delar av Norrskogs verksamhetsområde. I huvudsak är Medelpad och delar av östra Jämtland drabbat.

Insekterna behöver färska, levande träd för sin fortplantning. Döda, torra  träd är helt oanvändbara och därmed ofarliga. Granbarkborren angriper i första hand vindfällda eller på annat sätt skadade träd, men om den förekommer i stora mängder ger den sig på friska, stående träd, och det kan vi vara säkra på att så kommer att ske.

Angreppen sker i så fall typiskt i sydvända sluttningar, nyupptagna hyggeskanter och framförallt i stormskadade, utglesade bestånd med många träd som blivit rotryckta och har svårt med vattenförsörjningen. Insekternas angrepp sker med störst framgång om väderleken är varm och torr. Vid kyla och regn kan träden stå emot angreppen genom att de utsöndrar kåda som dränker de angripande granbarkborrarna.

Det är fortsatt mycket viktigt att bevaka och bekämpa skadeinsekterna.

Det gör man främst genom att hugga upp och forsla ut ur skogen vindfällda och angripna träd. Man ser att träden är angripna på de små högar av brunt borrmjöl som granbarkborren forslar ut ur sina gångar i barken. På vindfällda träd ligger dessa som små bruna högar på stammen, på stående träd ligger spånet runt trädets bas (stubben!) och i barkflagor på stammen.

Vidare är det klokt att att bevaka områden där man vet att man har angrepp förut samt, inte minst, avveckla stormskadade bestånd som löper mycket hög risk att angripas och därmed ytterligare förlora i värde.

Kan man upptäcka angreppen innan insekterna har lämnat träden blir avverkning en aktiv bekämpningsåtgärd. Detta sker i regel i slutet på juli och augusti, men är väder och temperaturberoende. Upptäcker man angreppen först i höst, i september-oktober (älgjakten!) blir avverkningen ett sätt att föregripa skador och rädda värden inför nästa säsong, eftersom insekterna redan har lämnat träden för övervintring nere i marken.

Här kan du läsa om skogsstyrelsens resultat från fällfångster. 

Tveka inte att ta kontakt med din skogsrådgivare för vidare råd!