Gör så här!

Angrepp av granbarkborren hotar skogen
• Granbarkborren är en 4-5 mm lång skalbagge som finns i hela landet. Den förökar sig i färsk granbark (innerbarken) i soliga lägen. Barken ska vara grov, så träden är oftast minst 10 cm i diameter. Vindfällen, kvarlämnat virke och försvagade träd nyttjas i första hand men när det finns mycket yngelmaterial i skogarna så ökar populationen granbarkborre snabbt och då angrips också friska träd. Blir angreppen stora dödas granarna. Angreppen kan pågå under flera år med stora ekonomiska konsekvenser för drabbade markägare.

• Granbarkborren för med sig blånadssvamp som snabbt infekterar träden och därmed försämrar virkeskvaliteten.Granbarkborren svärmar till sommaren!

Ut och inspektera!
Det är de ännu gröna, nyangripna granarna man ska leta efter. I de redan döda träden finns bara barkborrens naturliga fiender kvar, så spara dem som naturvårdsträd.

Gör så här!
Leta i första hand inom 50 meters radie från granar som angreps i fjol. Barkborrarna brukar inte flyga längre än de måste för att hitta försvagade granar att angripa. Andra hand runt kvarlämnade vindfällen eller där det legat virkestravar som nyttjats av granbarkborren under sommaren. Tredje hand i områden som granbarkborren brukar gilla, t ex solexponerade hyggeskanter, äldre granskog som är stressad t ex pga. att den är stormskadad eller står på torr mark. Sök efter ingångshål i ögonhöjd och brunt borrmjöl vilket kan vara svårt. Ingångshålen i barken syns också tydligt; runda 2-3 mm i diameter, ibland kådfyllda.

Tveka inte att kontakta din skogsrådgivare

Många angripna färska träd måste bort!
29§ skogsvårdlagen: när mer än 3m3sk råa barrträd (max 3 i bekämpningsområde och max 5 utanför dessa) skadats per hektar måste den överskridande volymen åtgärdas. OBS att redan döda torra träd inte räknas. Obarkat rått gran- och tallvirke får inte lagras i skogen eller vid bilväg över sommaren. Granvirke som avverkats eller stormfällts före 1 juli måste vara borttransporterad från skogen innan 1:a augusti (inom bekämpningsområde innan 15:e juli). För tall gäller 15 juli. Tänk på att granar som varit döda från tidigare år innehåller inga skadeinsekter och duger inte som yngelmaterial för granbarkborren. Dessa träd bör sparas som hänsynsträd. Plocka ut de angripna granarna från skogen så snart som möjligt, helst så att de kan transporteras bort före 1 juli. Då följer flest granbarkborrar med virket ut ur skogen.