Markberedning

Markberedning

Markberedning förbereder grobädden för frön vid sådd och självföryngring och skapar en optimerad miljö för plantor vid plantering. Behöver du hjälp med markberedningen? Vänd dig till Norrskog.

Vid markberedningen friläggs mineraljorden genom att ris och delar av marktäcket förs åt sidan. Två metoder är dominerande högläggning och harvning och används där de är mest lämpade beroende på marktyp.

Syftet med markberedning är att åstadkomma en gynnsam grobädd för frön vid sådd och självföryngring och en optimerad miljö för plantor vid plantering. Markberedningen utförs med aggregat, som i regel är monterat på en skotare (skogstraktor). Markberedning bör utföras inom 2-3 år efter föryngringsavverkningen.

Vill du ha hjälp med markberedning, kontakta din skogsrådgivare.

Läs mer på Skogskunskap