Plantering

Plantering

Plantering är den föryngringsmetod, som snabbt och säkrast ger ny skog.

Plantering av skog bör ske senast året efter markberedningen och helst inom tre år från tiden för föryngringsavverkning.

De plantor som ska planteras ska ha rätt proveniens, dvs de ska ha ett ursprung som passar växtplatsen. Det bästa resultatet får man med plantor från förädlat frö, frö från utvalda träd i fröplantager.

Plantförmedling

Norrskog kan ge råd om bäst lämpade plantor för plantering och dessutom köpa in dessa för skogsägarens räkning.

Vill du ha hjälp med plantering, kontakta din skogsrådgivare.