Hållbarhetsavtal

Hållbarhetsavtalet Träkronan

För oss på Norrskog är hållbarhet mer än bara ord, det är den självklara framtiden. Med Norrskogs hållbarhetsavtal Träkronan kan vi tillsammans optimera din skog och avkastning för ett långsiktigt hållbart skogsbruk. Ju mer du anlitar oss desto högre värde och avkastning: Du får högre timmerpremie från första kubiken, bättre rabatter och högre service.

Med hållbarhetsavtalet Träkronan skapar vi en stabil grund för samarbete, som ger trygghet för både dig och oss. Det innebär att du lämnar uppdrag på tjänster och virkesförsäljning till Norrskog och får premier, rabatter och hög service i utbyte. Med återbäring på varje utfört uppdrag och timmerpremie från första kubikmetern. Inte efter fem år, utan direkt. Då blir det långsiktiga arbetet lönsamt redan från början.

Dessutom kommer din skogsrådgivare att finnas där kontinuerligt med årliga avstämningar och du kan se uppdatering av utförda åtgärder i din skogsbruksplan, lättillgängligt och tydligt i vår app.

Avtalet innebär i korthet:

• Timmerpremie från första kubiken i respektive intervall.

• Premietrappa som ger dig mer tillbaka.

• Alla premier och rabatter faller ut direkt på avräkningsnotan.

• Kostnadsfri, årlig avstämning med skogsrådgivare.

• Kostnadsfri app för din skogsbruksplan.

• Årlig uppdatering av din skogsbruksplan.

• Avtalet kan överföras till nästa generation.

 

 

• Du får en volymbaserad timmerpremie som ger dig upp till 55 kr per m3 extra för det timmer du levererar under 5 år.

• Du får rak premie på massaved med 10 kr per m3 fub, vilket gör det mer lönsamt att gallra.

• Du får 5 % rak rabatt på skogsvårdsuppdrag så som markberedning, plantering och röjning.

Kontakta din skogsrådgivare så berättar vi mer om hur vi tillsammans skapar ett högre värde på din skog!

Hållbarhetsavtalet är anpassat till de nya krav som PEFCstandarden kräver och ger dig bland annat gratis årlig uppdatering av skogsbruksplanen och genomgång med våra skogsrådgivare samt förmånliga rabatter och virkespremier. Din skogsrådgivare ger dig mer information om detta. Från och med 1/6-18 ersätts alltså det enskilda PEFCavtalet med Hållbarhetsavtalet där certifieringen ingår kostnadsfritt. Kontrakt tecknade före detta datum kommer att erhålla premien men i de fall du står i begrepp att kontraktera någon åtgärd bör du alltså titta på möjligheterna att teckna ett Hållbarhetsavtal.

Om du har ett Skogsbruksavtal kan du välja att behålla detta med de villkor som gällde för det under hela avtalsperioden på 5 år. Du kan också avsluta avtalet i förtid och istället teckna ett Hållbarhetsavtal.