Vägar

Skogsbilvägar

En bra skogsbilväg med god bärighet är en av de bästa investeringarna du kan göra i skogen. Vägen underlättar både den vanliga skötseln och när du ska gallra eller avverka. Det blir kortare terrängtransport och du kan spara kostnader. Vi kan avverka virket när som helst under året, även under barmarksperioden. Du har möjlighet att få bäst betalt. Det är win-win, som vi ser det.

Norrskogs vägar

Största nyttan med en skogsbilväg ligger i minskade kostnader för avverkning. Ett väl utbyggt och underhållet vägnät ökar värdet på din skog. När virkestransporterna kan utföras på skogsbilväg istället för i skogen minskar risken att skada mark och vatten.

Det är ofta en lång process innan man genomfört ett vägprojekt, därför bör man lägga stor vikt vid planeringsarbetet. God framförhållning är A och O så resultat och kvalitet blir det förväntade.

Kontakta din skogsrådgivare så går vi igenom vilket behov av skogsbilväg som just du har.