Virkespriser

Virkespriser

Avgörande för virkespriset är en sund konkurrens på virkesmarknaden och stabil avsättning för virket i lönsamma industrier. Norrskog arbetar aktivt både med att söka nya industrikunder och för att optimera värdet på medlemmarnas virke i den egna industrin.

Norrskogs virkespriser justeras löpande utifrån marknaden för skogsindustrins produkter.

Utöver grundpriset för de olika sortimenten erbjuder vi oftast även tillägg på virkespriset, exempelvis för större avverkningsuppdrag eller för uppdrag som kan avverkas under perioder då det är extra viktigt med bärighet i skog och på väg.

Vill du veta mer om vilka erbjudanden som kan vara aktuella för just din avverkningstrakt vid en given tidpunkt, logga in på vår medlemswebb eller kontakta din skogsrådgivare.

Norrskogs skogsrådgivare och ekonomiska expertis erbjuder en svårslagen kombination av skoglig och ekonomisk rådgivning, virkespris, kostnader för avverkning, transport och skogsvård samt kvalitet på utförda arbeten.

Vi hjälper dig att bedriva ett aktivt skogsbruk för hög volym- och värdeutveckling över tid.

På så sätt säkras god ekonomi både för dig och för efterkommande generationer. Det ger också marginaler att ta rätt miljö- och kulturhänsyn och för annan nytta än skogsbruk.