Ansökningar

Ansökningar

Norrskogs Forskningsstiftelse behandlar ansökningar normalt tre gånger per år, under 2020 kommer vi ha möten den 21 februari, 26 juni och 27 november. Ansökningarna ska ha inkommit senast 1 månad innan.

För att din ansökan ska kunna behandlas vid nästa styrelsemöte den 26 juni 2020, måste den vara oss tillhanda senast den 26 maj.

Ansökningar om resestipendier behandlas löpande med cirka två veckors handläggningstid.  
 
Välkommen med Din ansökan