Anslag & stipendier

Anslag & stipendier

Forskningsanslag 

Anslag ges till enskilda, juridiska personer, institutioner eller stiftelser för forskning och utveckling på högskolenivå eller motsvarande.   

Stipendier

Stiftelsen delar ut

  • stipendier till enskilda personer för undersökningar och utvecklingsarbete, som enligt styrelsens bedömning anses kunna bli till nytta för privatskogsbruket
  • resestipendier