Samverkan

Samverkan

Norrskogs Forskningsstiftelse och Brattåsstiftelsen samarbetar när det gäller ansökningar om forskningsmedel.

För att underlätta för dig som vill söka projektmedel i båda stiftelserna har en gemensam ansökningsblankett med bilagan Kostnadsfördelning tagits fram.

Norrskogs Forskningsstiftelse aviserar ansökningstiderna i kalendern.

Ansökningar till Brattåsstiftelsen ska ha inkommit senast den 1 oktober.