FoU-inriktning

FoU-inriktning

Norrskogs Forskningsstiftelse (NFS) ska med sin verksamhet främja lönsamheten i familjeskogsbruket i norra Sverige.

Det gör NFS genom att anslå pengar till FoU och kunskapskommunikation, företrädesvis rörande

  • skogsskötsel
  • skogliga driftssystem
  • trämekanisk förädling i sågverk och hyvlerier
  • tillvaratagande och förädling av skogsråvara till bränslen