Ändamål

Ändamål

Forskningsanslag

Stiftelsens ändamål är att utan vinstsyfte främja forskning och utveckling som är av betydelse för skoglig och skogsindustriell verksamhet i norra Sverige, företrädesvis med anknytning till privatskogsbruket.

Stipendier

Stiftelsen delar även ut stipendier till enskilda personer för undersökningar och utvecklingsarbete, som enligt styrelsens bedömning kan komma att bli till nytta för privatskogsbruket.