Årsskrift 2017

Årsskrift 2017

Nu finns stiftelsens årsskrift och årsredovisning för 2017 att läsa på webben. Dokumenten kommer att läggas ut inom kort

I den kan du läsa om projekt som har fått anslag eller slutredovisats under året.

Till Årsskriften