Örnkoll på skog & virke!

Örnkoll på skog & virke!

Norrskogs Forskningsstiftelse och Brattåsstiftelsen bjuder in till ett kostnadsfritt seminarium kring några av de aktuella forskningsprojekt som man finansierar som kan öka skogens och virkets framtida värde.

Tid: den 2 april 2019, kl 09:00 - 15:30

Plats: QUALITY HOTEL FRÖSÖ PARK

PROGRAM:
 
09.00 Kaffe med smörgås
 
09.45 Presentation av forskningsstiftelserna; Värdekedjan skog - såg - marknad
 
10.10 Beståndsinventering
  • Mobilt mätsystem för insamling av träd- och beståndsdata Erik Willén, Skogsforsk
  • Mobil laserscanning för insamling av träddata Erik Willén, Skogforsk
  • Skogsinventering med Smartphone Krister Tham, Katam Technologies AB
  • Fjärrmetod för beståndsindelning och uppskattning baserad på digitala flygbilder och flygburen laserscanning Kenneth Olofsson, SLU
11.30 Lunch
 
12.30 Virke och virkesdata
  • Utbytesprognoser på stocknivå Johan Möller, Skogforsk
  • Att förutsäga virkets inre egenskaper med ”Big Data” Maria Nordström, Skogforsk
  • Utvecklingen av korslimmat trä och trähus Karin Sandberg, RISE-träprodukter och träbyggnad
13.30 Nya möjligheter
  • Skördardata ger full koll på Naturhänsynen Jan Weslien, Skogforsk
  • Skördardata för bättre ståndortsanpassning Johan Möller och Erik Willén, Skogforsk
14.15 Kaffe
 
14.45 Framtidsspaning Charlotte Bengtsson, VD Skogforsk
           Sammanfattning av dagen
 
15.30 Slut för dagen
 
Anmälan: Senast fredag 22 mars till Maud Björkgren;
e-post
maud.bjorkgren@norrskog.se, tfn 010-150 25 02
 

Frösö park Hotel