Brandskyddad fasadpanel

Beviljat anslag:   75.000 kronor
Projektutförare: AB Trätek

Stiftelsen har lämnat ett mindre bidrag, till ett branschgemensamt projekt vid Trätek "Brandskyddad fasadpanel av trä". Godtagbart brandskydd är en förutsättning för ökad användning av gran som ytterbeklädnad på flervåningshus.

Sluttrapport 

Östman, B., Tsantaridis, L., Trätek 2000: Brandskyddad fasadpanel - Beständighet vid klimatpåverkan.
Se sammanfattning.