Hårdgjort grangolv

Beviljat anslag:   300.000 kronor
Projektutförare:  Orsa Träutveckling AB, WOW Flooring AB

Bakgrund

Granträ är ett relativt mjukt material och därför ovanligt som slitskikt i tillämpningar som är hårt utsatta för slitage. Genom att under högt tryck komprimera granträ kan hårdheten ökas högst väsentligt och därmed göra gran intressant i mer utsatta miljöer, som t ex golv i offentliga miljöer m m.

Syfte

Projektet syftar till att optimera och kvalitetssäkra produktionsprocess och produkt vid tillverkning av treskiktslimmade golv i hårdgjord gran bl a vad gäller ytbehandling. Projektet har också som mål att lägga ut minst tre golv av detta material som demonstrationsobjekt.

Projektet finansieras förutom av Norrskogs Forskningsstiftelse av WOW Flooring AB och Orsa Träutveckling AB.

Tilläggsanslag

För att få svar på marknadens acceptans av hårdgjort grangolv i olika utföranden behöver mer omfattande marknadsstudier genomföras i form av större demonstrationsobjekt och mer omfattande marknads- och kundanalyser än vad som angavs i den ursprungliga projektansökan.

Norrskogs Forskningsstiftelses andel av merkostnaden är 160.000 kronor.

Slutrapporter

Almlöf, G., 2002. Hårdgjorda grangolv, Orsa Träutveckling. Stencil.  Se sammanfattning
Lenander, G., 2002. Marknadsanalys Hårdgjort grangolv. Orsa Träutveckling. Stencil.  Se sammanfattning