Utomhusexponering och vattenabsorpion i grankärna

Förbättrade marknadsargument för granprodukter av kärnved

Beviljat anslag: 750.000 kronor
Projektutövare: SP Trätek

Syfte

Syftet med detta projekt är att förlänga livslängden och underhållsintervallet för granprodukter som används ovan mark genom att välja virke av grankärna.

Projektet ska ge förbättrade marknadsargument för granprodukter av kärnved genom att ett antal egenskaper verifieras.

Slutrapporter

Sandberg, K. 2008. Kärnved av gran. SP Trätek. SP Rapport 2008:39. Se sammanfattning
Sandberg, K. 2008. Utomhusexponering av gran, Resulat av visuell besiktning, vikt- och sprickförändring under 5,5 års utomhus-
exponering. SP Trätek. SP Rapport 2008:46.  Se sammanfattning.