Utveckling av on-line-mätning

av grankärna samt produktionsoptimering

Beviljat anslag: 400.000 kronor
Projektutövare: SP Trätek

Syfte

Syftet med projektet är att bidra med beslutsunderlag som visar på rationell teknik för mätning och produktion av grankärna.

Slutrapport

Oja, J, 2008. Utveckling av onlinemätning av grankärna samt produktionsoptimering. SP Trätek. Stencil. Se rapport.