LSL och RSV

Projektet har undersökt möjligheterna att tillverka limmade balkar och skivor av rötskadad ved "Long-Strand-Lumber (LSL) och Reducer-Spån-Virke (RSV)".

Beviljat anslag:   125.000 kronor
Projektutförare:  AB Trätek

Studien visade att rötskadad granved kan vara en utmärkt råvara för detta ändamål, men att marknaden för de nämnda produkterna är begränsad i Västeuropa. Inget företag inom regionen har därför vågat bygga en produktionsanläggning.

Slutrapport

Blümer, H., Trätek 1999: Long-Strand-Lunber (LSL) och Reducer-Spån-Virke (RSV).
Se sammanfattning.