Linoljeimpregnering

Beviljat anslag:   500.000 kronor
Projektutförare:  SLU, Vindeln

Syfte

Projektet syftar till att fastställa vilka möjligheter som finns att impregnera gran samt möjligheterna att marknadsanpassa produkter impregnerade med Linotechprocessen.

Mål

Målet är att ta fram ett kunskapsunderlag för att anpassa råvaran och impregneringsprocesserna till olika slutanvändares egenskapskrav för trämaterialet. Därigenom erhålls bl a underlag för att kvalitetsklassa både råvara som kan användas för linoljeimpregnering och det linoljeimpregnerade trämaterialet. 

Slutrapport

Ulvcrona, T. 2006. Impregnation of Norway Spruce (Picea abies L. Karst.) Wood ith Hydrophobic Oil. SLU, Faculty of Forest Sciences. Doctoral thesis no 2006:88. Se sammanfattning.