Miljövänlig impregnering

Beviljat anslag: 350.000 kronor
Projektutförare: SLU, Trätekniska Inst

Projektet skall undersöka möjligheterna att fuktskydda granträ med vegetabiliska oljor.

Slutrapport

Nilsson, T., Edlund, M., SLU 2002: Oljeimpregnering av gran.
Se sammanfattning