Miljövänlig impregnering

Projektledning och koordinering av marknadsanalyser och industriellt utvecklingsarbete

Beviljat anslag:   75.000 kronor
Projektutförare: SLU Inst för Trävetenskap, Träinnova

Norrskogs Forskningsstiftelse har tidigare beviljat 350.000 kr till SLU för ett projekt med syftet att undersöka möjligheterna att impregnera färsk gran med bl a tallolja (se ovan). Mot bakgrund av den stora potential som den europeiska marknaden utgör för denna typ av produkter ansågs det viktigt att genomföra laboratorie- och fältförsök.

Det anslag som beviljats under 2000 är tänkt att täcka kostnaderna för de insatser i form av projektledning och koordinering av marknadsanalyser och industriellt utvecklingsarbete, som behövs för att introducera en miljövänlig granstolpe på marknaden.