Nya beklädnadsprodukter

Beviljat anslag:   700.000 kronor
Projektutförare: Scaninge Timber via eget arbete, konsulter, arkitekter samt examensarbeten

Mål

Den övergripande målsättningen är att stärka konkurrenskraften för högkvalitativ klen granråvara, genom att öka användningen av synliga panelsystem i gran. Detta ska ske genom att utveckla produkter och systemlösningar för väggbeklädnad i gran som är design-, miljö- och kostnadsmässigt attraktiva.

Finansiering

Projektet finansieras förutom av Norrskogs Forskningsstiftelse även av Scaninge Timber, Länsstyrelsen och EU:s strukturfonder.

Slutrapport

Wilhelmsson, L., Scaninge 2001: Nya beklädnadsprodukter i systemutförande. Se sammanfattning.