Utomhusexponering av gran

Resultat av visuell besiktning, vikt och sprickförändring under 3,5 års utomhusexponering.

Beviljat anslag:   170.000 kronor
Projektutförare:  SP Trätek

Bakgrund

Projektet är en fortsättning på projektet Vattenupptagningsförmåga hos gran, se ovan, som har finansierats av Norrskogs Forskningsstiftelse. I detta projekt påbörjades ett utomhusförsök för att verifiera vattenupptagningsförsöken. Långsiktigt ska fältförsöken användas för att påvisa granens mervärde för produkter placerade i utomhusmiljö baserat på naturlig resistans mot mikrobiella angrepp. Tänkbara produkter är utomhuspanel, bullerplank och staket. 

Slutrapport

Sandberg, K. 2006. Utomhusexponering av gran. Resultat av visuell besiktning, vikt och sprickförändring under 3,5 års utomhusexponering. SP. Rapport nr 24. Se sammanfattning.