Limmade granprodukter

Kartläggning av kunskapsläge och behov av FoU vad gäller tillverkning av limmade byggkomponenter m m av gran.

Beviljat anslag:   513.000 kronor
Projektutförare: AB Trätek

Resultaten från projektet finns sammanfattade i fem delrapporter, som gett idémässigt underlag för några efterföljande projekt, främst HT-torkning och marknadsstudier.

Delrapporter

Blümer, H., Schmidt, T., Trätek 1997: Konstruktiv utformning av limmade produkter
Kifetew, G., KTH-TRÄ 1998: The Influence of Some Inherent Characteristics of Wood on the Deviations in Shape and Size of Norway spruce (picea abies)
Hajek, B., Trätek 1998:Sönderdelningsteknik
Blümer, H., Söderström, O., Trätek 1997: Torknings- och ströläggningsteknik
Blümer, H., Trätek 1998: Produktionssystem för limningsoperationer
Se sammanfattningar