Framtidens gransågverk

Nya kunskaper för projektering och implementering av framtidens gransågverk ska tas fram.

Beviljat anslag:    700.000 kronor
Projektutförare:  AB Trätek, SLU Inst. för Skogshushållning, m fl

Mål

Projektets mål är att genom olika FoU-insatser ta fram nya kunskaper för projektering och implementering av framtidens gransågverk. I projektet ska såväl marknadsaspekter, distributionssystem, produktionsflödet i sågen och teknikfrågor belysas.

Total projektbudget uppgår till 1.060.000 kronor, varav NUTEK/VINNOVA svarar för ungefär en tredjedel.

Delrapporter

Pape, R., SLU, Inst för skogshushållning, 2001. Skillnader i granvirkets egenskaper mellan norra och södra Sverige. Se sammanfattning.
Blûmer, H., Ekdahl, I., Trätek 2002 Framtidens gransågverk. Se sammanfattning.