HT-torkning o torkning vid 90°C

Projektet är en fortsättning på två tidigare projekt som har finansierats av Norrskogs Forskningsstiftelse.

Beviljat anslag:    500.000 kronor
Projektutförare:  AB Trätek

Syfte

Syftet är att uppnå bättre byggnadsvirke genom att utveckla och utvärdera metoder för högtemperaturtorkning av gran (torkning vid mer än 100ºC) respektive torkning vid 90ºC. I projektet ingår också att undersöka om det vid torkning under högre temperaturer går att få fram virke vars yttre och inre kådlåpor är så torra att de inte klibbar eller blöder.

Finansiering

Projektet finansieras till 60 % av industrimedel (Norrskogs Forskningsstiftelse, SAEF AB, Orsa Träutveckling och SWAB Virkestorkar) och till 40 % av NUTEK/VINNOVA.

Slutrapport

Rosenkilde, A., Wamming, T., Widell, K-O, Blomberg, J., Trätek, 2002: Högtemperaturtorkning samt torkning vid 90ºC, dess effekter på virke och kådlåpor. Se sammanfattning.