HT-torkning

Högtemperaturtorkning av gran för limmade träprodukter

Beviljat anslag:    210.000 kronor
Projektutförare:   AB Trätek

Torkning av trävaror vid sågverken är en tids- och kostnadskrävande process, som därtill ofta sätter gränserna för respektive sågverks produktionsmöjligheter. Höjning av torktemperaturen (till över 100ºC) i förening med lämplig behandling av virket före och efter torkning skulle förkorta torktiderna avsevärt och öka torkkapaciteten. Högtemperatutorkning (HT-torkning) används i en del andra länder, men för andra träslag än gran.

Slutrapport

Lindegren, J., 2000: Högtemperaturtorkning av gran för limmade träprodukter. Se sammanfattning.