Konditioneringsmetod för vandringstorkar

Beviljat anslag: 300.000
Projektutövare: SP Trätek

Syfte

Projektet syftar till att utveckla en optimerad konditioneringsmetod för vandringstorkat virke med ett processförlopp som är logistiskt möjligt på ett sågverk.

Mål

Projektet förväntas ge sågverksindustrin möjligheter att producera kundanpassat virke med hög och jämn torkningskvalitet och samtidigt utnyttja vandringstorkens höga energi- och kostnadseffektivitet.

Vidare ska låga fuktkvoter (8-12 %) samt möjligheter att blanda mindre partier med varierande dimenson och slutfuktkvoter kunna uppnås.

Slutrapport 

Wamming, T. 2011. Konditioneringsmetod för vandringstorkar. SP Rapport 2011-24.  Se sammanfattning.