Kontinuerlig torkning sidobräder


Inmatningsbord med 16 st 1600 x 100 x 22 gran

Beviljat anslag:   250.000 kronor
Projektutförare: AB Trätek

Bakgrund

Kostnadseffektiv hantering av sidobräder är ett starkt önskemål hos många sågverk. Samtidigt som man väl känner till att bräder betalar sig bättre än flis, avstår man från maximalt utbyte av sidobräder beroende på att dagens anläggningar för hantering - ströläggning, torkning, avströning, justering - har svårt med de stora stycketalen.

Mål

Projektet delas in i två etapper med det övergripande målet kostnadseffektiv hantering av sidobräder. Den första etappen ska presentera lösningar för hanteringen före och efter torkningen med tillhörande kostnads- och intäktskalkyler. Den andra etappen utgör en undersökning av möjligheterna att tillämpa kontinuerlig torkning av sidobräder.

Slutrapport

Salin, J-G, 2004.: Kontinuerlig torkning av sidobräder, experimentell verifiering och utvärdering. Se sammanfattning