Maskinell hållfasthetssortering

En beräkning av potentialen för värdeökning genom bättre inställningsvärden visar på en möjlig vinst på 10-15 %,

Beviljat anslag: 190 000 kronor
Projektutövare: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Syfte

Projektet syftar till att öka kunskapen om styvhetsfördelningen genom att under sågverkens normala drift samla in information om maskinellt sorteringsresultat tillsammans med operatörens beslut från den visuella kompletteringssorteringen.

Genomförande

Fördelningen av det virke som sorterats bort vid den visuella kompletteringssorteringen kommer att användas vid beräkningen av inställningsvärde för sorteringsmaskiner. Inställningsvärdena vid sortering av flera hållfasthetsklasser samtidigt, anpassas så att det ekonomiska värdet på det färdigsorterade virket maximeras.

Mål

Denna kunskap kan användas för att förbättra underlaget vid val av virke för inledande provningar i samband med godkännande av sorteringsmaskiner och att därigenom också på ett bättre sätt kunna motivera det gjorda valet.

Slutrapport 

Ziethen, R. 2012. Maskinell hållfasthetssortering - De visuella urläggens styvhetsfördelnings inverkan på det ekonomiska värdet av sorteringsresultatet. SP Trä. SP Rapport 2013:06. Se rapporten.