Massivträ

Projekten ingår som delprojekt i den nordiska trä- och byggindustrins projekt ”Utveckling av byggande med massivträelement”, med en total budget om 10.000.000 NOK och som delfinansieras av bl a Nordisk Industrifond.

Beviljat anslag:   210.000 kronor
Projektutförare: AB Trätek

 

Bärande väggelement av massivträ

Initiativet till projektet har tagits av Norrskogs Forskningsstiftelse, SAEF AB och Daikichi Corporation AB.

Syfte

Syftet med projektet är att utveckla ett bärande väggelement av de limmade stolpar som tillverkas vid Daikichi AB. De personalutrymmen som byggs i samband med investeringarna vid Östavallsågen kommer att uppföras med denna typ av väggelement.   

Total projektbudget uppgår till 175.000 NOK och finansieras vid sidan av Norrskogs Forskningsstiftelse av Nordisk Industrifond och NUTEK/VINNOVA.

Kostnadsoptimering av massivträbyggande

Projektet har tillkommit på initiativ av Norrskogs Forskningsstiftelse och Hedlunds Trävaru AB/Hedlundshus.

Mål

Målet med detta projekt är att utarbeta underlag för att optimera virkeskvalité, materialflöden, limmängder m m vid tillverkning av massiva vägg- och bjälklagselement.

Projektbudgeten uppgår till 600.000 NOK och finansieras förutom av Norrskogs Forskningsstiftelse av Träforsk, Hedlunds Trävaru AB/Hedlundshus, Nordisk Industrifond och NUTEK/VINNOVA.

Delrapporter

Gustafsson, Anders, Trätek 2001: Väggelement av massivträ, Kontorshus Östavall. Se sammanfattning
Gustafson, Anders, Trätek 2002: Optimering av limmade träelement. Se sammanfattning.