Hållfasthetsbestämning med nära-infraröd (NIR) kameror

Möjligheterna att med nära infraröd (NIR) kamerateknik förbättra bedömningen av hållfastheten i granvirke ska klarläggas.

Beviljat anslag: 200 000 kronor
Projektledare:   SP, Gerhard Scheepers

Bakgrund

Klassificering och sortering av träråvaror är viktig för att träindustrin ska kunna maximera värdet på träråvarorna till en förädlad produkt. Även för byggindustrin är ackurat styrkeklassificering i förlängningen viktig för att de ska kunna bygga säkert och med optimerad materialåtgång. Felaktig styrkeklassificering, särskilt underkännandet av dugligt virke, leder till en värdeförlust för virkesproducenten.

Det har tidigare påvisats att NIR-spektrometridata ger goda korrelationer till viktiga indikatorer av hållfasthet, som t ex densitet och kemisk sammansättning samt vedstyvhet.

Mål

Projektets mål är att genom en förundersökning klarlägga möjligheterna att med nära infraröd- (NIR) kamerateknik förbättra bedömningen av hållfastheten i granvirke. 

Genomförande

Projektet består av följande huvudsakliga delar

  • Insamling av NIR-data på konstruktionsvirke
  • Förstörande av bestämning av hållfasthet på referensgrupp
  • Dataanalys och generering av multivariatmodell
  • Prediktion av hållfastheten av validationsgrupp utifrån framtagen multivariatmodell
  • Förstörande av bestämning av hållfasthet för validationsgrupp för jämförelse mot modell

Slutrapport:
Scheepers, G., Olsson, J., Lycken, A., (SP), Lundqvist, S-O, Grahn, T., (Innventia), och Hagman, O., (LTU), 2016. Hållfasthetsbestämning med nära-infraröd kameror