On line-värdeoptimering såglinje

Beviljat anslag: 520 000 kronor
Projektledare: SP Trä, Fredrik Persson

Bakgrund

SP Trä har utvecklat ett system kallat Kvalitet On-Line för kvalitetssortering av timmer i sågverk. Systemet mäter yttre parametrar på stockar och nyttjar multivariat analys i bedömningen av stockens kvalitet och vilken stocktyp den tillhör (topp-, mitt- eller rotstock).

Syfte

Detta projekt syftar till att installera Kvalitet On-Line i ett sågverk och tillämpa kvalitets- och utbytesoptimering av varje stock on-line i såglinjen för att maximera värdeutbytet, samt att undersöka hur rotreducering och barkning inverkar på kvalitetsbedömningen med 3D-mätram och kvalitet On-Line.

Total projektbudget uppgår till ca 1,1 miljoner kronor.

Sammanfattning:

Persson, F., 2014. On-line värdeoptimering i såglinje. SP Trä. Stencil.