Produktstandard för massiva träelement

Beviljat anslag:   56.000 kronor
Projektutförare: SP Trätek

Mål

Målet med projektet är att utveckla en produktstandard för massiva träelement inom de sex huvudområdena mekaniska egenskaper, brand, miljö, säkerhet, ljud och energi.

Produktstandarden kommer att innehålla förslag på lämpliga provningsmetoder och omfatta såväl spikade som limmade element.

Övriga finansiärer

Sverige: Martinssons Trä, SP Trätek
Danmark: ITW Construction, Dansk Traeemballage, samt Nordisk Innovation center.

Projektet omsluter totalt ca NOK 500.000 NOK 

Slutrapport

Gustafsson, A. 2006. Timber Structures - Solid Wood Elements and Glued Cross-laminated Wood Elements - Requirements. SP Trätek. Se sammanfattning.