Röntgentomografibaserd hållfasthetsoptimering

Genom en ny metod ska utbytet av höghållfast granvirke höjas och andelen urlägg minskas.

Beviljat anslag: 375 000 kronor
Projektledare: SP Trä, Johan Skog

Bakgrund

Förutom kvistar finns det många variabler som inverkar på virkets mekaniska egenskaper, däribland fiberstörningar och densitet. För att kunna göra en så bra uppskattning av hållfasthet som möjligt är det nödvändigt att utveckla en modell som kombinerar information om så många styrande variabler som möjligt.

Syfte

Projektets syfte är att utveckla en metod för hållfasthetsoptimering av svensk gran på stocknivå baserat på den nya röntgentomografitekniken.

Mål

Målet är att kunna höja utbytet av höghållfast granvirke samtidigt som andelen urlägg minskas.

Total projektbudget uppgår till ca 900 000 kronor.

Sammanfattning

Skog, J., 2014. Röntgentomografibaserad hållfasthetsoptimering. SP Trä. Stencil.