Skogsägaren inför 2000-talet

Beviljat anslag: 30.000 kronor
Projektutförare: Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)
avdelningen för skogsteknologi

Bakgrund

Ägarstrukturen inom familjeskogsbruket har genomgått stora förändringar de senaste decennierna och den kunskapsbas vi har idag härrör från undersökningar genomförda 1975 respektive 1984.

Syfte

Projektet, som delfinansieras av Norrskogs Forskningsstiftelse, syftar till att genom en enkätstudie få aktuell kunskap om aktivitet, attityder och beslutsfattande i familjeskogsbruket.

Slutrapport

Lidestav, G., Nordfjell, T., 2002: Med skogsägaren i fokus.
Se sammanfattning.