Hallbyggnader i massivträ

Beviljat anslag:   220.000 kronor
Projektutförare:   Inland Wood AB

Syfte

Projektet syftar till

  • att i ett första skede identifiera marknadssegment där en träkonstruktion har en tydlig konkurrenskraft mot stål/betong alternativ och där det finns en betydande marknad
  • att i ett andra skede ta fram hur ett byggsystem ska vara utformat tekniskt och logistiskt samt hur det ska vara marknadsmässigt organiserat för att vara konkurrenskraftigt mot andra byggmaterial och fungera på marknaden.

Mål

Målet är att skapa ett byggsystem för väl definierade marknadssegment där medverkande företags komponenter och kompetens kan vara ekonomiskt konkurrenskraftiga mot alla andra system och dessutom erbjuda trämaterialets estetiska och funktionella mervärden

Finansiering

Total projektbudget uppgår till 370.000 kronor. Projektet finansieras förutom av Norrskogs Forskningsstiftelse av Inland Wood AB, Daikichi Corp. AB och Ljungan Trä AB.

Slutrapport

Almlöf, G. 2005: Hallbyggnader i massivträ. Se sammanfattning