Marknadsutveckling gran

Finns utvecklingsmöjligheter för den mellannorrländska granråvaran inom möbelindustrin?

Beviljat anslag:   200.000 kronor
Projektutförare: SAEF AB, Eva Stjernström

Syfte

Syftet har varit att finna utvecklingsmöjligheter på marknaden för vår mellannorrlåndska granråvara.

Mål

Projektets målsättning har varit att bl a att kartlägga tyska och danska grananvändares synpunkter beträffande kvalitetsfördelar respektive nackdelar hos granråvara från Norden, samt belysa lämpliga användningsområden för gran.

I uppdraget har också ingått att försöka finna företag, som kan bli samarbetspartners till företag i Mellannorrland vad gäller såväl FoU-projekt som produktutveckling och tillverkning.

Slutrapport

Stjernström, E., 2000: Marknadsutveckling gran. Se sammanfattning.