Outsourcing - förstudie

Outsourcing - En förstudie av trämanufakturledet

Beviljat anslag:   250.000 kronor
Projektutförare: Linköpings universitet

Mål

Målet med denna förstudie är att

  • definiera ett koncept för komponentproduktion som skapar en ”win-win”-situation för både kund och leverantör
  • identifiera det eller de produktsegment där outsourcing har störst lönsamhetspotential samt karakteristika för attraktiva komponenttyper/delsystem i ett utvecklingsperspektiv
  • identifiera och beskriva minst 10 kundföretag med bedömd potential för outsourcing och bland dessa tillsammans med kontakter med ett urval av utländska kundföretag få fram minst 3 företag vilka vid direktkontakt verifierar att de har ett intresse att delta i en fördjupad gemenam analys av outsourcing och formerna för denna.

Slutrapport

Fransson, D. Rehmne J. och Brege S, 2004 : Outsourcingstrategier för industriella träkomponenter - förstudie, Linköpings Universitet. Se sammanfattning.