Outsourcing - huvudstudie

Beviljat anslag:   900.000 kronor
Projektutförare: Linköpings universitet

Huvudstudien är en fördjupning och breddning jämfört med de resultat som framkommit under förstudien.

Syfte

Huvudstudien syftar till

  • att fördjupa beslutsprocessen ur det outsourcande (köpande) företagets perspektiv och gå längre ner mot konkreta outsourcingkalkyler,
  • att bredda perspektivet mot leverantörs affärsmodell och analysera under vilka förutsättningar som en ökad vidareförädling (som fångar upp kundens outsourcing) är en lönsam verksamhet,
  • att fördjupa de tekniska analyserna runt prioriterade vidareförädlingsalternativ,
  • att bredda kontakterna med outsourcande trämanufakturföretag till företag utanför Norden.

Slutrapport

Brege, S, Nordigården, D. Rehme, J. 2006.: Outsourcingstrategier för industriella träkomponenter - En fördjupad studie från både ett kund- och leverantörsperspektiv, Linköpings tekniska högskola, WoodWorks. Se sammanfattning