Outsourcing, kompletterande intervjuer

Beviljat anslag:   130.000  kronor
Projektutförare: Konsult Lennart Witzell

Bakgrund

I samband med slutredovisning av projektet Outsourcing i trämanufakturledet (Brege, Nordigården, Rehme, 2007) beslutade styrelsen att utöka projektet med intervjuer med företag utanför Norden. Uppdraget gick till konsulten Lennart Witzell, som kontaktade tillverkare av fönsterkomponenter/treskikts­limmade fönster­ämnen i Tyskland, Storbritannien och Italien.

Intresset hos företagen var dock mycket svagt och bara några få ville ställa upp för intervjuer om sina strategier beträffande outsourcing av träkomponentberedning. Projektet begränsades därför och nedanstående slutsatser bygger följaktligen på ett fåtal initierade samtal.

Slutsatser

Företagen saknar ett strukturerat tänkande när det gäller outsourcing. Sunt förnuft och traditionell kalkylering ses som det viktigaste beslutskriteriet i dessa frågor.

Generellt, i Norden som utanför, styr faktorer som kapitalkostnad i samband med nyinveste­ringar, leveranssäkerhet, kvalitet, egen flexibilitet i produk­tionen, produktions- och logistik­kostnader besluten. Mer sofistikerade resone­mang, som exempelvis kring möjligheten att genom att frigöra kapital och resurser i tillverkningsdelen få mer resurser till produkt- och marknadsutveck­ling, är sannolikt sällan förekommande.