Utveckling av småskaliga system för träförädling

Sammanställning och utveckling av kunskaper inom enskilda produktionsled

Beviljat anslag:   150.000 kronor
Projektutförare: Citu Dalarna

Syfte

Projektets syfte var att sammanställa, och inom vissa områden också utveckla, befintlig teoretisk kunskap och praktiska erfarenheter för hela kedjan av produktionsled som ingår/kan ingå i främst småskaliga system för träförädling. I en annan del av projektet har studier av lokala utvecklingsprojekt och nätverk inom träbranschen genomförts.

Finansiering

Projektet har finansierats via medel från EU:s regionala fond Mål 6, Länsstyrelsen Dalarna, Sveriges Lantbruksuniversitet, Högskolan Dalarna, och Norrskogs Forskningsstiftelse.

Resultat

Resultaten från projektet finns sammanfattade i tolv häften och fyra forskningsrapporter. Se förteckning.